Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Lipnica Murowana  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Lipnica Murowana

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Lipnica Murowana.

Mapa Geoportal Lipnica Murowana
Mapa z granicą gminy Lipnica Murowana

Dane urzędu

Urząd Gminy Lipnica MurowanaLipnica Murowana 44Lipnica Murowana, 32-724

Tel: 14 6852100

Fax: 14 685-21-02

E-mail: gmina@lipnicamurowana.pl

Powiat: bocheński

Województwo: małopolskie

Numer TERYT gminy Lipnica Murowana: 1201042

Witryna: www.lipnicamurowana.pl

Władze lokalne: Wójt Tomasz Gromalagmina@lipnicamurowana.pl

Aktualności z gminy Lipnica Murowana

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Lipnicy Murowanej

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Lipnica Murowana to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Lipnica Murowana na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Lipnicy Murowanej, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Lipnicy Murowanej

Gmina Lipnica Murowana w liczbach

Powierzchnia gminy Lipnica Murowana*

60 km2

2066 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Lipnica Murowana*

5 642 mieszkańców

1646 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Lipnica Murowana*

94 mieszkańców na km2

830 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Lipnica Murowana

Geoportal Lipnica Murowana prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Lipnica Murowana

Jak powstał Geoportal gminy Lipnica Murowana?

Geoportal Lipnica Murowana powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Lipnica Murowana, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Lipnica Murowana umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Lipnica Murowana

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Lipnica Murowana?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Lipnica Murowana;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Lipnica Murowana;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Lipnica Murowana;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Lipnica Murowana;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Lipnicy Murowanej.
Informacje na Geoportalu Lipnica Murowana

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Lipnica Murowana?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Lipnica Murowana;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Lipnica Murowana;
 • Rejestr MPZP Lipnica Murowana;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Lipnica Murowana;
 • Mapa Topograficzna gminy Lipnica Murowana;
 • Mapa Solarna gminy Lipnica Murowana;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Lipnica Murowana;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Lipnica Murowana

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Lipnica Murowana?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Lipnica Murowana.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Lipnica Murowana łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Lipnicy Murowanej. W zależności od wybranej kompozycji mapy Lipnicy Murowanej zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Lipnica Murowana, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Lipnica Murowana oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Lipnica Murowana. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Lipnicy Murowanej możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Lipnicy Murowanej. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Lipnica Murowana. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Lipnica Murowana.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Lipnicy Murowanej.

  Geoportal gminy Lipnica Murowana posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Lipnica Murowana. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Lipnicy Murowanej sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Lipnica Murowana przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Lipnicy Murowanej.

  W Geoportalu Lipnica Murowana przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Lipnica Murowana. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Lipnicy Murowanej. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Lipnica Murowana zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Lipnica Murowana, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Lipnica Murowana oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Lipnica Murowana.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Lipnica Murowana. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Lipnica Murowana są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Lipnica Murowana podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Lipnica Murowana.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Lipnicy Murowanej. W Geoportalu gminy Lipnica Murowana udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Lipnicy Murowanej wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Lipnica Murowana.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Lipnica Murowana. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Lipnica Murowana dla mieszkańców

Geoportal Lipnica Murowana jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Lipnica Murowana. Na mapie Lipnicy Murowanej sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Lipnica Murowana mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Lipnica Murowana. Korzystając z map Geoportalu gminy Lipnica Murowana w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Lipnica Murowana są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Lipnica Murowana dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Lipnica Murowana dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować